«Աշխարհը ղեկավարում են գաղափարները»: Պլատոն

Մենք ապրում ենք աշխարհում, որում իշխում են նոր գաղափարները: Մենք ներշնչում և արտաշնչում ենք գաղափարներ: Գաղափարները կարող են նշանակալի փոփոխություններ առաջ բերել մարդկային ճակատագրերում և համաշխարհային պատմության մեջ: Դիմակայել դրանց, ըստ էության, անհնար է: Մենք սովորել ենք, որ բարեբեր հողում գցված նոր գաղափարները կարող են դեպի քաղաքակրթության առաջավոր գիծ առաջնորդել անհատներին, համայնքներին, հասարակությանը և անգամ մի ամբողջ ժողովրդի կամ նետել պատմական հիշողության գիրկը: Ապրում ենք՝ ունենալով մեկ համոզմունք՝ մեր ազգն անպարտելի է: Մենք չենք մոռանում, որ փյունիկը միշտ հառնում է մոխիրների միջից: Տիղմի միջից է սերմը ծլարձակում: Մենք բաց ենք նոր գաղափարների համար: Վճռել ենք ընթանալ առաջ և այսպես հաղթահարում ենք ցանկացած փորձություն:

 

      Գիտելիքը   իմաստ  է  ձեռք        բերում՝  միայն   ձուլվելով      գիտակցությանը:                                    /Դոսի/